xvv

1 өдөрт зөвхөн Монголоос 3000-8000 орчим хүн тогтмол ханддаг хуудаснуудад зэрэг сурталчилгаагаа байрлуулах уу?

  • www.dusal.net нүүр хуудас 
  • www.blogmn.net нүүр хуудас
  • www.blogmn.net сайт дахь блогууд дээр харуулах
  • www.dusal.blogmn.net блог сайтуудад харагдах 300х250 цэг болон 560x60 цэг хэмжээтэй сайтын толгой болон, хамгийн нүдэнд тусах хэсэгт байрласан сурталчилгааг та манай сайтуудад байрлуулах боломжтой.
Үнэ: Солигдохгүй баннер өдөрт 1111₮ ба солигдох тохиолдолд солигдож буй баннерын тоонд хувааж байрлуулах боломжтой. Мөн та зөвхөн харагдуулалтын тоогоор харагдалт тутамд 2₮-өөр төлбөр төлж болно.
Жишээлбэл 1 сард 15000 удаа таны баннер харагдсан бол харагдалт тутамд 2₮ х 15000 = 30000₮-г сарын хугацаанд төлөх юм.
Аль ч хэлбэрээр гэрээг хийж болох бөгөөд 1111₮/өдөр тооцон сараар гэрээгээ хийсэн тохиолдолд 30000₮. Харин харагдалтын тоогоор гэрээ хийсэн тохиолдолд тухайн үеийн хандалтын байдлаас хамааран үнийг тооцно. Хандалтыг манай сайтын тоолуурыг харгалзан тогтоох ба та хянах үүднээс өөрийн баннерыг тоолууртайгаар хийн өөрийн хостод байрлуулан хянах боломжтой.
Энэ тохиолдолд урьдчилгаа тохиролцон өгнө.

Хүсвэл та манай хандалтын мэдээллийг үнэн зөвийг шалгахын тулд Google analytics-т хандах эрх авч өөрөө шалгаж үзэж болно. Манай давуу тал бол хандалтын 90%< Монгол хүмүүс ордог тул та чиглэсэн сурталчилгаа хийхэд илүү давуу талтай. Спам бусад роботуудын тоолуурыг сайтар хязгаарласан тул хандалтын үзүүлэлт нь илүү бодит юм.


Холбоо барих: Дээд цэсний холбоо барих холбоосоор.

  • 7457
  • 0
  • 6

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:
:-)
 
idiomatic-dormant
idiomatic-dormant